Taloyhtiön kattoturvallisuus kannattaa laittaa kerralla kuntoon

23.8.2022 | Ajankohtaista, Artikkelit, Nostot

Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että rakennusten katoilla on turvallista työskennellä ja että katoilta putoava lumi ja jää ei aiheuta vaaratilanteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kattoturvatuotteiden asianmukaisuudesta ja kunnosta huolehditaan säännöllisesti esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta antaa taloyhtiöitäkin koskevat ohjeet uusia rakennuksia ja laajennuksia koskien. Asetusta on sovellettava myös korjaus- ja muutostöissä, jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitallinen.

Tarkasta kattoturvatuotteiden kunto säännöllisesti

Tavallisimpia taloyhtiöiden kattoturvatuotteita ovat katolla kulkemisen mahdollistavat kulkusillat, lumiesteet ja seinätikkaat. Korkeampien rakennusten katoilla voidaan edellyttää myös turvakaiteita, vaakakiskoja, vaijerijärjestelmää tai pollareita turvaköysien kiinnityspisteiksi. 

Kattoturvatuotteiden kunnon tarkastaminen kuuluu kattojen kuntotarkastukseen ja vuosihuoltoon. Puutteelliset tai huonokuntoiset kattoturvatuotteet kannattaa korjata tai vaihtaa uusiin mahdollisimman pian. Ennakointi on tärkeää turvallisuudesta huolehtimisessa, sillä vakuutusten kanssa voi tulla ongelmia, jos turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu.

Valitse turvalliset seinätikkaat, lapetikkaat ja kulkusillat

Seinätikkaat ja kattosillat turvalliseen katolla kulkemiseen ja työskentelyyn

Asetuksen mukaan katolla säännöllisesti huollettaviin kohteisiin on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. Katolla työskentely ei saa vaarantaa työntekijöiden tai sivullisten turvallisuutta.

Turvallinen kulku katolle järjestetään seinätikkaiden, lapetikkaiden ja kulkusiltojen avulla. Turvaköyden kiinnityslaitteet sijoitetaan niin, että kaikille katon osille on mahdollista päästä turvallisesti turvavaljaita käyttämällä.

Säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaa, että tikkaat, kattosillat ja turvaköyden kiinnityslaitteet ovat oikein mitoitetut ja sijoitetut, kunnolla kiinnitetyt ja muutenkin asianmukaisessa kunnossa. 

Lapetikkaat ja kulkusilta

Lumiesteet suojaavat rakennuksen lähellä liikkuvia

Asetuksen mukaan kulkuteiden sekä talvella käytettävien rakennusta ympäröivien alueiden on oltava suojattu putoavalta lumelta ja jäältä. Helpoin tapa estää lumen ja jään putoaminen on RT-kortin (Vesikaton turvavarusteet) ohjeellisen lumikuormataulukon mukaan mitoitettujen lumiesteiden asentaminen. Katon jyrkkyys ja lappeen mitta vaikuttavat mitoitukseen.

Lumiesteet estävät lumen ja jään putoamisen katolta.

Lumiesteet kuuluvat käytännössä kaikille tiili- ja peltikatoille. Bitumi- eli huopakatolla lumiesteitä ei yleensä tarvita. Jos bitumikaton kaltevuus on yli 1:2, lumiesteen tarve arvioidaan kohdekohtaisesti.

Katon säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaa, että myös lumiesteet ovat asianmukaiset ja että ne on mitoitettu ja sijoitettu oikein sekä kiinnitetty kunnolla. 

Kattohuollon ammattilainen asentaa, tarkastaa ja huoltaa myös kattoturvatuotteet

Taloyhtiön kattojen kuntotarkastuksen tai vuosihuollon yhteydessä voi käydä ilmi, että kattoturvatuotteita täytyy vaihtaa tai korjata. Huolehdimme tarvittaessa sekä korjaustöistä että rikkoutuneiden kattoturvatuotteiden poistosta ja uusien asentamisesta. Työt voidaan tehdä myös katon huollon yhteydessä, jolloin katto tulee kerralla kuntoon.

Autamme valitsemaan ja mitoitamme kiinteistöön sopivat kattoturvatuotteet ammattitaitoisesti. Kaikki LA Kattohuollon asentamat kattoturvatuotteet ovat Suomessa valmistettuja Piskon tuotteita, jotka täyttävät kaikki korroosio- ja turvallisuusvaatimukset.