Tiilikaton puhdistus

Jos tiilikatolla on kasvustoa ja muuta likaa, katon kunnostamiseen riittää yleensä puhdistus ja kasvuston poisto. Katon kuntotarkastus kertoo, koska tiilikaton puhdistus ja kasvustontorjunta kannattaa tehdä.

Pyydä kuntotarkastusta

Tiilikaton puhdistus varmistaa katon pitkäikäisyyden

Tiilikatto pysyy hyvässä kunnossa, kun se puhdistetaan ja käsitellään kasvustontorjunta-aineella säännöllisesti. Kasvusto haurastuttaa tiilien pintaa piku hiljaa. Lisäksi kasvuston peittämällä katolla vesi alkaa imeytyä tiiliin. Kostuneet tiilet ovat myös alttiimpia rapautumaan pakkasessa. Rikkoutuneiden tiilien kautta vesi voi päästä katon alusrakenteisiin tuhoa tekemään. Katto pysyy siis paremmassa kunnossa, kun siellä ei ole kasvustoa sitomassa vettä ja estämässä tiilien kuivumista. Lisäksi tiilen alkuperäinen väripinnoite tulee vahvemmin esiin, kun katto puhdistuu.

Tiilikaton mekaaninen puhdistus ja kasvustontorjunta on kustannustehokas ratkaisu

Jos tiilien pinnalla kasvaa sammalta tai jäkälää, tavanomaisten huoltotoimenpiteiden lisäksi riittää useimmiten sammalen mekaaninen poisto katolta sekä katon käsittely kasvustontorjunta-aineella. Kasvustoa ei voi kotikonstein saada katolta kokonaan pois. Juuret ja itiöt jäävät kattotiiliin ja saumoihin ja alkavat kasvaa uudelleen.
 Siksi kasvustoa poistetaan ensin sopivasti, esimerkiksi kaapimalla. Tämän jälkeen katto käsitellään kasvustontorjunta-aineella. Muuten sammal jatkaa kasvamistaan ja puhdistustyö menee hukkaan.

Katon säännöllinen huolto ja kasvuston poisto oikealla menetelmällä on hyväksi havaittu ja kustannustehokas tapa pidentää tiilikaton käyttöikää. Kasvustontorjunta-ainekäsittely kannattaa uusia noin 3–5 vuoden välein. Ajoissa tehty sammalenpoistokäsittely säästää sekä rahaa että kattotiilien pintaa, kun mekaaninen poisto jää pois tai hyvin vähäiseksi.

 

Levitämme katolle biohajoavaa LA Pro Clean -kasvustontorjunta-ainetta, joka on vaaratonta ihmisille ja eläimille. Vaikuttava aine on N-alkylbensyldimetylammoniumkloridi. Se nopeuttaa mekaanisen puhdistuksen jälkeen katolle vielä jääneen kasvuston tuhoutumista. Kasvusto ei saa enää ravintoa ja sammalet, levät ja jäkälät kuolevat välittömästi. Kestää kuitenkin parista kuukaudesta vuoteen, ennen kuin jäljelle jäänyt kasvusto liukenee kokonaan ja huuhtoutuu pois sadevesien mukana.

Sammalen poisto katolta ilman painepesua

  1. Sammalet ja muu kasvusto poistetaan katolta mekaanisesti ja syntynyt roska poistetaan katolta lehtipuhaltimella.
  2. Rikkoontuneet tiilet vaihdetaan ehjiin ja räystäskourut tyhjennetään.
  3. Katolle levitetään biologisesti hajoava sammalentorjunta-aine. Se imeytyy tiileen ja tuhoaa kasvuston vahingoittamatta kattoa. Kuollut kasvusto tulee sadevesien kanssa alas noin vuoden kuluessa.
  4. Lopuksi siivoamme jälkemme ja viemme jätteet mukanamme.

Huomaathan, että painepesua ei ole suositeltavaa käyttää tiilikaton puhdistukseen, sillä se haurastuttaa tiilen pintaa ja tekee siitä huokoisen. Huokoinen tiili kerää likaa ja kasvustoa tavallista enemmän, minkä lisäksi hauraat tiilet särkyvät helpommin. 

Jos tiilien pinnat alkavat jo olla huokoiset, on tärkeää pitää sammal ja kasvusto poissa, sillä ne haurastuttavat tiilen pintaa lisää. Jos tiilien pinta on hyvin kulunut, voi olla aika kunnostaa tiilikatto pinnoittamalla. Katon ja tiilien kunto selviää katon kuntotarkastuksessa.

Kysy minulta lisää!

Judit Juujärvi, LA Kattohuolto Oy

Judit Juujärvi

010 322 0240

Tilaa maksuton kuntotarkastus

  1. LA Kattohuollon oma asiantuntija tarkastaa kattosi kunnon paikan päällä.
  2. Saat heti suosituksen kattosi käyttöikää pidentävistä huoltotoimenpiteistä.
  3. Saat myös kirjallisen tarjouksen kokonaiskustannuksista, joilla kattosi saadaan kuntoon.

Tilaa maksuton kuntotarkastus